دفتر مرکزی :

ایمیل :   info@semirom-mine.com

تلفن ۸۸۵۵۶۲۹۳ –  021      فاکس ۸۸۷۰۶۱۴۶

آدرس : تهران  خیابان یوسف آباد – خیابان ابن سینا  – نبش خیابان ۳۱ –  شماره ۸۲  طبقه ۵

معدن و کارخانه :

تلفن و فاکس  03153662400

آدرس  : کیلومتر ۳۰  جاده  سمیرم به یاسوج ، استان اصفهان