خط جداسازی اکسید آهن از کائولینیت به  روش ” استوانه جداکننده ی آهنربایی ”  کار میکند . مواد خام از معدن ( در حدود ۲۸ تن در ساعت )  به کارخانه حمل شده و در واحد خردایش به سه اندازه مناسب با روش جدایش  ، که عبارتست از   ۰-۳ و ۳-۶ و  ۶- ۱۲ میلیمتر  تفکیک میشود  که هر کدام در خط های جداگانه ای فراوری میشود .

محصول فراوری شده  در هر سه خط ،  دارای اکسید آهن کمتر از  ۲  درصد است که کلا مقدار ۴۰ درصد مواد خام را تشکیل میدهد .  مقدار ۶۰ درصد  دیگر ، محصول جانبی است که آهن آن در حدود ۱۹ تا ۲۷ درصد بوده  و در صنایع تولید سیمان ، بعنوان  افزودنی تامین کنند آهن ، کاربرد دارد.