شرکت معدنی نسوز سمیرم

ذخیره ” کائولینیت – فروکسید ”   سمیرم اولین بار  در سال 1349   توسط زمین شناسان ایرانی و  اتحاد جماهیرشوروی سابق کشف شد تا نیاز های مواد نسوز شرکت ملی ذوب آهن ایران را تامین نماید . شرکت معدنی نسوز سمیرم در سال 1377 بر پایه پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن برای وسعتی