باز خورد صنایع مصرف کننده  خاک سمیرم،  نشانگر رضایت آنها بخصوص برای:

– ” یکنواختی  محصول”

– “خواص نسوزندگی” عالی

و- مقدار بالای “مولایت” در شاموت تولید شده

میباشد . محصولات مختلف شرکت سمیرم و آنالیز شیمیایی تضمین شده ی آنها در جدول زیر خلاصه شده است .

تحویل محصول عموما بصورت فله است ولی امکان بسته بندی در کیسه بزرگ هم در صورت درخواست وجود دارد .

P* : فرآوری مغناطیسی              C*:کلسینه شده             HS*: سنگجوری شده

UP*: فراوری نشده                         UC*: کلسینه نشده        

Red Ocher** : رنگ قرمز  ( اخرا) مخصوص دکوراسیون و شومینه