خط جداسازی اکسید آهن از کائولینیت به  روش ” استوانه جداکننده ی آهنربایی ”  کار میکند . مواد خام از معدن ( در حدود 28 تن در ساعت )  به کارخانه حمل شده و در واحد خردایش به سه اندازه مناسب با روش جدایش  ، که عبارتست از   0-3 و 3-6 و  6- 12 میلیمتر  تفکیک میشود  که هر کدام در خط های جداگانه ای فراوری میشود .

محصول فراوری شده  در هر سه خط ،  دارای اکسید آهن کمتر از  2  درصد است که کلا مقدار 40 درصد مواد خام را تشکیل میدهد .  مقدار 60 درصد  دیگر ، محصول جانبی است که آهن آن در حدود 19 تا 27 درصد بوده  و در صنایع تولید سیمان ، بعنوان  افزودنی تامین کنند آهن ، کاربرد دارد.