دفتر مرکزی :

ایمیل :   info@semirom-mine.com

تلفن 88556293 –  021      فاکس 88706146

آدرس : تهران  خیابان یوسف آباد – خیابان ابن سینا  – نبش خیابان 31 –  شماره 82  طبقه 5

معدن و کارخانه :

تلفن و فاکس  03153662400

آدرس  : کیلومتر 30  جاده  سمیرم به یاسوج ، استان اصفهان