بیش از 48 سال فعالیت شرکت معدنی نسوز سمیرم ، صنعت ذوب آهن  ایران بطور مستقیم یا غیر مستقیم  همواره از محصولات ما استفاده کرده است . از میان تعداد زیادی از کاربران محصولات ما ، این تولید کنندگان صاحب نام  را میتوان  نام برد :

  • شرکت نسوز ایران

با  تار نمای   http://irefco.ir/

 

  • شرکت نسوز امین آباد

با تارنمای  http://www.arcoref.com/

  • شرکت نسوز آذر

با تارنمای   http://www.azarref.ir/